L’Alternativa Professionals

Barcelona Independent Film Festival. Professionals area’s program design.
Festival de cine Independiente de Barcelona. Programa de mano del área de profesionales.